HJEM / om-molift / Designed for life

Designed for life

Vi er stolte av våre produkter, og at de hver dag bidrar til å forbedre livskvaliteten for både pleiere, brukere og pasienter på grunn av sin gode funksjonalitet og brukervennlige design.

Forflytning er et samspill mellom pleier, hjelpemiddel og bruker

Dette fører ikke bare til bedre helse for pleierne og gir dem mer overskudd til pleie og omsorg, men det bidrar også til økt verdighet for pasienter og brukere som har behov for å bli forflyttet. Vårt hovedfokus er å forstå hvorfor og hvordan pleierne får belastningsskader, og å omsette denne kunnskapen i effektive og ergonomiske produkter.

Våre ingeniører i produktutviklingsavdelingen har som målsetting å være best i klassen når det gjelder produktkvalitet, sikkerhet og lang levetid på produktene våre. Dette inkluderer også de beste serviceprogrammene og løsningene.

Molift bidrar til en ”grønnere” hverdag ved å utstyre våre løftere med miljøvennlige NiMH batterier.
 
  

4-punkts oppheng gir høyere komfort
Molift anbefaler 4-punkts oppheng, og de fleste av våre gulvgående- og takmonterte passive løftere er utstyrt med dette.  Dette gjør løftet stabilt, og forhindrer at bruker svinger fra side til side. I tillegg oppnås en fri og åpen sitteposisjon med god plass til hodet. Brukeren vil således ikke føle seg sammenklemt, men sitte behagelig og trygt.

Kombinasjonen av 4-punkts oppheng og Molift seil gir en behagelig og riktig posisjonering fra liggende til sittende og omvendt ved at skulderløkkene på seilet sklir naturlig på plass under løftet.

 
Service- og vedlikeholdsprogrammer øker levetiden
Alle Molift løftere er utstyrt med automatisk servicevarsling, som er en innebygd programvare som regner ut når løfteren har behov for service utover den anbefalte årlige kontrollen. Dette hindrer driftsavbrudd på grunn av tekniske feil og forlenger levetiden på personløfteren. Autorisert service personell kan lese av, sjekke og justere nøkkelparametre, samt hente ut statistikker som viser løfterens bruksmønster og få detaljert service historikk.

Automatisk servicevarsling medfører at både pleiere, brukere, familie og ledelse på institusjon og sykehus kan føle seg trygge på at løfteren fungerer i henhold til lover og regler.

 
Vi tar vare på miljøet med våre grønne NiMH batterier
Alle Molift løftere drives av oppladbare NiMH batterier. Det er et mer miljøvennlig batteri, og er gunstige å resirkulere. De har god kapasitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opplæring for å gi de beste løsningene
Molift produkter er ikke bare produkter – det er løfte- og forflytningskonsepter og løsninger for å tilby optimale forflytningssituasjoner for pleiere, brukere og pasienter med ulikt funksjonsnivå.
 
Gjennom vår egen kursavdeling, Molift Institute, tilbyr vi løft- og forflytningskurs for helse og omsorgsarbeidere. Kurset består av en teoretisk gjennomgang av løft- og forflytningsteknikker - og prinsipper, samt praktisk trening i relevante arbeidsteknikker og forflytningsmetoder for å redusere risikoen for varige skader i muskler og skjelett.


Molift Teknisk sertifiseringskurs for teknisk personell tar sikte på gi deltakeren grunnleggende kunnskap og ferdighet på produktene, både når det gjelder bruk, montering, service og vedlikehold.

  Print   Share
Finn din distributør
Norgeskart

Molift AS
Hadelandsveien 2. N-2816 Gjøvik
Search